FIRMA INŻYNIERYJNO-KONSULTINGOWA
WYBRANE REALIZACJE Z LAT 1999 - 2010

1.

Chłodzona wodą, rozprężna komora odpylania i dopalania CO elektrycznego pieca łukowego EAF. Objętość komory V=78 m3, temperatura spalin t=1600 oC
2.

Chłodzona wodą instalacja odciągu spalin pieca elektrycznego łukowego
EAF 100t/80 MVA
3. Kocioł energetyczny węglowy
4. Konstrukcje wsporcze i montażowe kotła energetycznego węglowego
5. Urządzenie do pozapiecowej obróbki płynnej stali w kadzi. Piec kadziowy typu LF 240t
6.

Modernizacja mechanizmu obrotu wanny pieca redukcyjnego SAF 20MVA.
Masa wanny ~ 700t
7.

Ekspertyza budowlana uszkodzonego fundamentu pieca redukcyjnego SAF 20MVA
wraz z projektem technicznym i technologią naprawy fundamentu
8. Ekspertyza budowlana uszkodzonego zbiornika wodnego wieżowego
9. Projekt techniczny naprawy zbiornika wodnego wieżowego
10. Modernizacja drąga wypychowego wypycharki baterii koksowniczej
11. Ekspertyza toru wielkoprądowego pieca stalowniczego łukowego Q=86t/60 MVA
12.

Projekt i dostawa materiałów termo- i elektroizolacyjnych do urządzenia pozapiecowej próżniowej obróbki płynnej stali w kadzi typu VAD 86t/9 MVA
13. Projekt zestawów kołowych do wozu kadziowego Q=160t
14. Projekt i dostawa przewodów odciągu spalin i pyłów z pieca do grafityzacji
15.

Opracowanie technologii przetopów i nadzorowanie przetopów żużli pomiedziowych
w piecu elektrycznym łukowym EAF
16. Konstrukcje stalowe stacji przerobu odlewniczych mas formierskich
17. Projekt automatyzacji linii do produkcji części samochodowych
18.

Projekt techniczny urządzeń wibracyjnych udrażniających
dwa zbiorniki na miał węglowy
19. Projekt koncepcyjny linii odpylania baterii koksowniczych
20. Badania i pomiary elektryczne dwóch pieców łukowych EAF 35t
21.

Projekt koncepcyjny budowy stalowni elektrycznej z urządzeniami metalurgicznymi EAF, LF, VD. Wydajność stalowni 250 000 t/rok.
22. Zainstalowanie elektrycznego pieca stalowniczego – projekt koncepcyjny
23. Projekt urządzenia do walcowania rur aluminiowych
24.

Ekspertyza wydajnościowa linii technologicznej do produkcji ekologicznego paliwa bezdymnego wraz z projektem zwiększenia wydajności
25.

Projekt i wykonawstwo automatyzacji pieca gazowego o mocy 440 kW
do topienia aluminium
26.

Stacja automatycznego dozowania chemikalii do zamkniętego obiegu wodnego
pieca EAF i LF
27. Wyposażenie pieca kadziowego LF 100 t/15 MVA
28. Zakład hutniczy do produkcji żelazokrzemu FeSi 75%. – projekt
29. Linia do sortowania odpadów komunalnych – koncepcja
30. Projekt spawanych korpusów obrabiarek
31. Projekt konstrukcji stalowych montażowo-transportowych
32. Manipulator z trawersą Q=60t do wymiany walców walcarki hutniczej
33.

Projekt koncepcyjny wydziału metalurgicznego wraz z technologią do pirometalurgicznej produkcji kobaltu wraz z urządzeniami do granulacji kobaltu
34.

Projekt koncepcyjny dwóch linii technologicznych do ciągłego odlewania żużli konwertorowych pomiedziowych
35.

Projekt zrobotyzowanego stanowiska z podnośnikiem nożycowym do karoserii samochodowych na stanowisku zgrzewania blach
36. Przepustnica rolkowa do profili kwadratowych
37. Nożyca zrywająca – projekt koncepcyjny
38. Bilans energetyczny elektrycznego pieca łukowego EAF 100t
39. Modernizacja pieca elektrycznego 6t
40. Wyposażenie pieca kadziowego LF 160 t. Elektryczny zwijak kabla.
41. Kadź stalownicza rafinacyjna Q=100t
42. Projekt trawersy do przenoszenia silników elektrycznych Q=10 t
43.

Projekty elektrowozów do manewrowania koksowniczymi wozami gaśniczymi sterowane systemem PLC
44. Remont elementów regulacji elektrod pieca łukowego
45.

Projekt koncepcyjny urządzenia do pozapiecowej próżniowej obróbki płynnej stali w kadzi typu VOD/VD
46.

Projekt, wykonawstwo i zabudowa czytnika kodów w linii produkcyjnej samochodowych silników spalinowych
47. Modernizacja i przebudowa zgrzewarki elektrycznej
48. Elektryczny zwijak węży argonowych i azotowych pieca kadziowego LF
49. Elektryczny zwijak kabli sterowniczych i zasilających L=150 m
50. Elektryczny zwijak kabla energetycznego L=1500 m, U=20 kV
51. Elektryczne zwijaki kabla – piec kadziowy LF 300 i 350 t
52. Elektryczne zwijaki węży argonowych– piec kadziowy LF 350
53. Projekt koncepcyjny prostownicy szyn kolejowych i dźwigowych
54. Elektryczny zwijak węży argonowych i azotowych pieca kadziowego LF
55. Modernizacja linii walcowniczej prętów – zderzaki kęsów-projekt koncepcyjny
56. Modernizacja mechanizmu podnoszenia sklepienia pieca EAF 50t
57. Modernizacja napędu łańcuchowego windy towarowej spalarni odpadów
58. Modernizacje mostów wybierających cementowni
59. Modernizacje mostów rozsypujących cementowni
60.

Robotyzacja stanowiska do załadowywania foteli samochodowych na palety transportowe wraz z wyposażeniem robota ABB w elementy chwytające
61.

Modernizacja stacji hydraulicznej i mechanizmu przechylania pieca elektrycznego łukowego EAF 50 t / 22 MVA
62.

Zautomatyzowane stanowisko kontrolne do sprawdzania kompletności i poprawności wykonania i załadowania foteli samochodowych OPEL ASTRA na palety transportowe
63.

Modernizacja izolacji elektrycznej ramion elektrod pieca elektrycznego łukowego
EAF 50 t/ 22 MVA
64.

Projekt, wykonawstwo, dostawa regulatorów elektrod i rozdzielaczy hydraulicznych
elektrycznego pieca łukowego EAF 45 t
65.

Projekt, wykonawstwo i dostawa paneli chłodzonych wodą, stalowych i miedzianych, do elektrycznego pieca łukowego EAF 25 t / 20 MVA
66.

Koncepcja modernizacji pieca redukcyjnego i zwiększenia mocy transformatora piecowego z 18 MVA do 25 MVA
67. Projekt i dostawa przewodów odciągu spalin i pyłów pieców grzewczych
68. Zwijak kabla energetycznego wypycharki koksu
69. Projekt kadzi żużlowej EAF
70.

Siłowniki hydrauliczne, specjalistyczne, nurnikowe i tłokowe o średnicach od DN20 do DN600 mm i skokach od 50mm do 3500 mm.
71.

Projekt i dostawa szczęk prądowych miedzianych do urządzeń metalurgicznych
EAF, LF i VAD
72. Projekt i dostawa układu regulacji elektrod pieca EAF 35t
73. Modernizacja pieca EAF wraz z dostawą wymurówki ogniotrwałej
74.

Technologia przetopu i utylizacji materiałów radioaktywnych wraz z doświadczalnymi przetopami i badaniami
75. Automatyzacja pomiaru odległości walców roboczych walcarki quarto
76. Badania i pomiary elektryczne pieca kadziowego LHF produkcji SMS
77. Projekt przekładni planetarnej dla walcarki rur
78. Robotyzacja stanowiska do odbioru sprasowanego aluminium z pras
79.

Projekt i wykonawstwo cyklonu i chłodnicy dymów urządzenia VOD / VAD Firmy STANDARD MESSO
80. Doziemienie pieca EAF
81.

Projekt, nadzory nad wykonawstwem rzeczowym, montaż i rozruch stalowniczego pieca elektrycznego EAF 20MVA / 25t
82.

Projekt, wykonawstwo rzeczowe, montaż i rozruch doświadczalnego pieca elektrycznego oporowo-łukowego do topienia metali i minerałów

ZLECENIODAWCY I INWESTORZY ZAGRANICZNI

1. VOEST ALPINE INDUSTRIE-ANLAGENBAU Austria
2. BAOTOU Chiny
3. FERROMET GROUP s.r.o. Czechy
4. STEEL HOLDING Hradec Czechy
5. SIDENOR Grecja
6. BGH EDELSTAHL FREITAL GmbH Niemcy
7. EISENWERK BAUMGARTE Niemcy
8. SALZGITTER FLACHSTAL GmbH Niemcy
9. SCHLOEMANN-MANNESMANN-SIEMAG Niemcy
10. STANDARDKESSEL Niemcy
11. STEIN COOLING TECHNOLOGY Niemcy
12. TRW Automotive Safety Systems GmbH Niemcy
13. REFA – INDUSTRIAL ENGINEERING Niemcy
14. ROHRBACH-ZEMENT Niemcy
15. VAI- SIEMENS Niemcy
16. KOLUBURA Serbia
17. EUROCAST Kosice s.r.o. Słowacja
18. WASTE TO ENERGY KIRKLEES Szkocja
19. Kombinat Metalurgiczny Rosja
20. URAL-SOFT Rosja
21. INDESIT Włochy

ZLECENIODAWCY I INWESTORZY KRAJOWI

1. AIUT Sp. z o.o. Gliwice
2. ALBA Polska Sp. z o.o. Wrocław
3. ALSTOM POWER Elbląg
4. BALL PACKAGING EUROPE Radomsko
5. BIPROMET S.A. Katowice
6. CEMENTOWNIA OŻARÓW Ożarów
7. CENTROZAP S.A. Katowice
8. COLMETAL Sp. z o.o. Końskie
9. DESIGN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL Racibórz
10. ESAB POLSKA Sp. z o.o. Katowice
11. EURO Sp. z o.o. Świętochłowice
12. FIAT Bielsko-Biała
13. FUGO S.A. Konin
14. GMMP OPEL Gliwice
15. HK STAL SERVICE Dąbrowa Górnicza
16. HUTA BAILDON Katowice
17. HUTA BATORY S.A. Chorzów
18. HUTA FERRUM Katowice
19. HUTA ISD CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o Częstochowa
20. HUTA JEDNOŚĆ Siemianowice Śląskie
21. HUTA KRÓLEWSKA Sp. z o.o. Chorzów
22. HUTA LUCCHINI Warszawa
23. HUTA L.W. Warszawa
24. HUTA ŁAZISKA Łaziska Górne
25. HUTA MAŁA PANEW Sp. z o.o. Ozimek
26. HUTA Miedzi Legnica
27. HUTA Miedzi Głogów
28. HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH Stalowa Wola
29. HUTA ZABRZE Zabrze
30. HYDROMECH Sp. z o.o. Chorzów
31. GONAR – WALCOWNIA RUR Siemianowice Śląskie
32. INSTYTUT MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH Gliwice
33. INSTYTUT METALURGII ŻELAZA Gliwice
34. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH Gliwice
35. JOHNSON CONTROLS Bieruń
36. KOKSOPROJEKT Sp. z o.o. Zabrze
37. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Dąbrowa Górnicza
38. KOKSOWNIA ZDZIESZOWICE Zdzieszowice
39. KOPEX S.A. Katowice
40. KGHM Polska Miedź SA Lubin
41. DFM ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. Polkowice
42. METALODLEW SA Kraków
43. ODLEWNIE POLSKIE S.A. Starachowice
44. PRE ELEKTROMONTAŻ POŁUDNIE Sp z o.o. Bydgoszcz
45. PROHUTREM Zawiercie
46. POLITECHNIKA ŚLĄSKA Gliwice
47. POWEN S.A. Zabrze
48. PROJODLEW Bytom
49. SGL CARBON Nowy Sącz/Racibór
50. STOCZNIA CENAL Gdańsk
51. WALCOWNIA RUR ANDRZEJ Zawadzkie
52. ZAKŁADY STALOWNICZE LAURA Siemianowice Śląskie
53. ZARMEN Warszawa
54. ZETKAMA SA Ścinawka Średnia
55. ZK REM Zdzieszowice