FIRMA INŻYNIERYJNO-KONSULTINGOWA
O NAS

Firma Inżynieryjno-Konsultingowa ARTECH działa od 1999 roku w następujących gałęziach przemysłowych:

 • hutnictwie
 • koksownictwie
 • górnictwie
 • energetyce cieplnej
 • motoryzacji
 • inżynierii środowiska
 • przemyśle lekkim

  Przedmiot działalności gospodarczej firmy obejmuje wykonawstwo:

 • projektów technicznych
 • koncepcji
 • badań
 • ekspertyz
 • analiz
 • raportów
 • nadzorów
 • doradztwa technicznego

  W oparciu o własne rozwiązania techniczne realizujemy :

 • produkcję maszyn i urządzeń
 • dostawy kompletnych obiektów „pod klucz”
 • modernizacje
 • montaże
 • rozruchy

 Nasza działalność dotyczy branż:

 • mechanicznej i konstrukcji stalowych
 • budowlanej
 • elektrycznej
 • automatyki i sterowania
 • robotyki
 • hydrauliki
 • pneumatyki


Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi instytutami naukowymi.